Drukuj
wtorek, 30 marca 2010 17:38

ŚW.celeizad1

CELE:

 - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca w czasie oczekiwania na zajęcia lekcyjne i po lekcjach

- stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zabawy, rozwoju umysłowego i aktywności twórczej

ZADANIA

- upowszechnianie zasad bezpieczeństwa

- propagowanie zachowań prozdrowotnych

- utrwalanie zasad dobrego zachowania

- kultywowanie tradycji narodowych

- rozbudzanie wyobraźni i rozwoju zainteresowań

ŚW.celeizad1 (2)

Do góry ▲